Hướng dẫn điều kiện, thủ tục nhận trợ cấp hỗ trợ tiền thuê nhà

Xem ngay bài viết để nắm rõ chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động và hướng dẫn thủ tục, cách nộp mẫu đề nghị nhận trợ cấp, hỗ trợ tiền thuê nhà.

I. Quy định chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022, Quyết định 08/2022/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ được áp dụng nhằm hướng dẫn về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động ở thuê, ở trọ đang làm việc trong các khu vực sau:

 • Khu công nghiệp, khu chế xuất được thành lập theo điều kiện và quy định tại Nghị định 82/2018/NĐ-CP;
 • Khu kinh tế trọng điểm bao gồm: 
  • Khu kinh tế được thành lập theo điều kiện và quy định tại Nghị định 82/2018/NĐ-CP;
  • 24 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc 04 vùng kinh tế trọng điểm, bao gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Tp Hồ Chí Minh, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Cần Thơ, Cà Mau, An Giang và Kiên Giang.

Có 2 nhóm đối tượng mà chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà này hướng đến, bao gồm:

 • Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp;
 • Người lao động quay trở lại thị trường lao động. 

Dưới đây, cùng Uy Danh tìm hiểu quy định để 2 nhóm đối tượng trên được nhận hỗ trợ.
 

II. Thủ tục nhận hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc

1. Đối tượng và điều kiện nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

➤ Đối tượng nhận hỗ trợ tiền thuê nhà: Lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế trọng điểm.

➤ Điều kiện nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

 • Thuê nhà, thuê trọ trong khoảng thời gian từ 01/02/2022 đến 30/06/2022;
 • Có hợp đồng lao động (không xác định hoặc có xác định thời hạn) từ 1 tháng trở lên được ký và bắt đầu thực hiện trước ngày 01/04/2022;
 • Đang tham gia BHXH bắt buộc tại tháng liền kề của tháng lập danh sách hỗ trợ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. Nếu không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP thì phải có tên trong danh sách chi trả lương của doanh nghiệp.

2. Mức hỗ trợ, thời gian và phương thức chi trả tiền hỗ trợ thuê nhà

 • Mức hỗ trợ: 500.000 đồng/người/tháng;
 • Thời gian hỗ trợ: Không quá 3 tháng;
 • Phương thức chi trả: Hàng tháng.

Lưu ý: Chỉ áp dụng hỗ trợ 1 lần với 1 người trong 1 tháng, tối đa 3 tháng.

3. Thời hạn nộp hồ sơ nhận tiền hỗ trợ thuê nhà 

Nộp hàng tháng hoặc nộp gộp 2 tháng – 3 tháng. Hạn cuối đến hết ngày 15/08/2022.

Lưu ý: Nếu doanh nghiệp nộp hồ sơ sau thời gian này thì sẽ không được BHXH giải quyết.

4. Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhận tiền hỗ trợ thuê nhà 

Thủ tục lập danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà, thuê trọ cho người lao động cũng khá đơn giản, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

7 bước thực hiện đề nghị nhận hỗ trợ tiền thuê nhà, thuê trọ cho người lao động:

 • Bước 1: Người lao động có nhu cầu hỗ trợ gửi đề nghị theo mẫu số 01 tại doanh nghiệp nơi đang làm việc;
 • Bước 2: 
  • Doanh nghiệp tổng hợp danh sách theo mẫu 02;
  • Niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất 3 ngày và giải quyết khiếu nại trong vòng 2 ngày (nếu có).
 • Bước 3: Gửi mẫu 02 đến cơ quan BHXH (có thể nộp mỗi tháng 1 lần hoặc gộp 2 – 3 tháng);
 • Bước 4: 
  • BHXH gửi trả kết quả xác nhận mẫu 02;
  • Kết quả xác nhận sẽ được chuyển trả cho doanh nghiệp qua email giao dịch điện tử đính kèm file và gửi bản giấy có ký xác nhận qua đường bưu điện (tối đa 2 ngày làm việc).
 • Bước 5:  
  • Đơn vị tập hợp mẫu 02 có xác nhận của BHXH, đóng dấu – ký tên và nộp lên Phòng Lao động thuộc UBND quận huyện duyệt chi; 
  • Trong vòng 2 ngày làm việc, UBND cấp quận huyện thẩm định và trình lên UBND cấp tỉnh phê duyệt và chi trả hỗ trợ.
 • Bước 6: Trong vòng 2 ngày làm việc, UBND cấp tỉnh phê duyệt danh sách và thực hiện chi trả hỗ trợ đến doanh nghiệp; 
 • Bước 7: Trong vòng 2 ngày kể từ khi nhận được kinh phí hỗ trợ, doanh nghiệp thực hiện chi trả cho người lao động.

TẢI MIỄN PHÍ Mẫu đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

5. Hướng dẫn 2 cách nộp mẫu 02 đến cơ quan BHXH

➤ Cách nộp mẫu 02 để cơ quan BHXH xác nhận danh sách người lao động đang làm việc

 • Cách 1: Nộp hồ sơ giao dịch điện tử 600Q, đính kèm file danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà (mẫu 02). Lưu ý, file đính kèm là file đã ký số (ký bằng token);
 • Cách 2: Nộp hồ sơ giấy 600QG và nộp kèm danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà (mẫu 02) có ký tên, đóng dấu.

Doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà (mẫu 02) bắt đầu từ tháng 02/2022 và nộp danh sách theo 1 trong 2 cách sau: 

 • Cách 1: Nộp danh sách theo từng tháng

Ví dụ:
>> Tháng 05 lập mẫu 02 cho người lao động đang tham gia tại tháng 04/2022;
>> Tháng 06 lập mẫu 02 cho người lao động đang tham gia tại tháng 05/2022;
>> Tháng 07 lập mẫu 02 cho người lao động đang tham gia tại tháng 06/2022.

 • Cách 2: Nộp gộp 2 tháng hoặc 3 tháng
  Trong trường hợp này, doanh nghiệp tiến hành nộp tháng tiếp theo của tháng cuối cùng cần gộp.

Ví dụ: Tháng 07 nộp mẫu 02 các tháng gồm: tháng 04, tháng 05, tháng 06.

➤ Hướng dẫn điền biểu mẫu đề nghị nhận trợ cấp tiền thuê nhà theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTG

 • Mẫu 01 – Đề nghị nhận hỗ trợ tiền thuê nhà;

 

Trong đó: 

 • Mục số 1 đến mục số 6: Điền theo thông tin cá nhân của người lao động;
 • Mục số 7: Điền thông tin doanh nghiệp mà người lao động đang làm việc;
 • Mục số 8: Điền thông tin về chủ trọ, địa chỉ thuê trọ và thời gian thuê của người lao động;
 • Mục số 9: Điền tháng cần nhận hỗ trợ, ví dụ người lao động cần hỗ trợ tiền thuê nhà tháng 4 thì điền tháng 04/2022.

Lưu ý: Nếu nộp gộp 3 tháng, người lao động cần điền 3 tờ mẫu 01 cho 3 tháng, phần ngày tháng năm đề nghị ở phần cuối, người lao động điền cùng 1 ngày và là ngày đề nghị theo thực tế.

 • Mẫu 02 – Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà;

Theo mẫu trên, doanh nghiệp điền nội dung vào các mục như sau:

 • Mục I: Thông tin của doanh nghiệp;
 • Mục II: Thông tin người lao động có tham gia BHXH bắt buộc cần được hỗ trợ, dựa trên thông tin của mẫu 01 mà người lao động đã cung cấp;
 • Mục III: Cách điền tương tự mục II nhưng dành cho người lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.
   

III. Thủ tục nhận hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quay trở lại làm việc

1. Đối tượng và điều kiện nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

➤ Đối tượng nhận hỗ trợ tiền thuê nhà: Là lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế trọng điểm.

➤ Điều kiện nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

 • Thuê nhà, thuê trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01/04/2022 đến 30/06/2022;
 • Có hợp đồng lao động (không xác định hoặc có xác định thời hạn) từ 1 tháng trở lên được ký và bắt đầu thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 01/04/2022 đến 30/06/2022;
 • Đang tham gia BHXH bắt buộc tại tháng liền kề của tháng lập danh sách hỗ trợ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà (nếu không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP thì phải có tên trong danh sách chi trả lương của doanh nghiệp).

2. Mức hỗ trợ, thời gian và phương thức chi trả tiền hỗ trợ thuê nhà

 • Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/tháng;
 • Thời gian hỗ trợ: Không quá 3 tháng;
 • Phương thức chi trả: Hàng tháng;

Lưu ý: Chỉ áp dụng 1 lần với 1 người trong 1 tháng, tối đa 3 tháng.

3. Thời hạn nộp hồ sơ nhận tiền hỗ trợ thuê nhà 

Trước ngày 15 hàng tháng và nộp hồ sơ theo từng tháng. Hạn cuối đến hết ngày 15/08/2022.

Lưu ý: Doanh nghiệp nên lưu ý để nộp hồ sơ đúng hạn, vì sau khoảng thời gian trên thì BHXH sẽ không giải quyết việc xác nhận.

4. Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhận tiền hỗ trợ thuê nhà

Quy trình, thủ tục thực hiện đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho lao động quay trở lại thị trường lao động giống với thủ tục đề nghị hỗ trợ lao động đang làm việc trong doanh nghiệp. Sự khác biệt duy nhất cần chú ý đó là Danh sách lao động đề nghị hỗ trợ làm theo mẫu 03 và không được gộp 2 tháng hay 3 tháng như mẫu 02. Chi tiết các bước như sau:

7 bước thực hiện đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quay trở lại thị trường:

 • Bước 1: Người lao động có nhu cầu hỗ trợ gửi đề nghị theo mẫu số 01 tại doanh nghiệp nơi đang làm việc;
 • Bước 2: 
  • Doanh nghiệp tổng hợp danh sách theo mẫu 03;
  • Niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất 3 ngày và giải quyết khiếu nại trong vòng 2 ngày (nếu có).
 • Bước 3: Gửi mẫu 03 đến cơ quan BHXH (nộp trước ngày 15 hàng tháng và không được gộp các tháng với nhau);
 • Bước 4: 
  • BHXH gửi trả kết quả xác nhận mẫu 03;
  • Kết quả xác nhận sẽ được chuyển trả cho doanh nghiệp qua email giao dịch điện tử đính kèm file và gửi bản giấy có ký xác nhận qua đường bưu điện (tối đa 2 ngày làm việc).
 • Bước 5:  
  • Đơn vị tập hợp mẫu 03 có xác nhận của cơ quan BHXH, đóng dấu – ký tên và nộp lên Phòng Lao động thuộc UBND quận huyện duyệt chi;
  • Trong 2 ngày làm việc, UBND cấp quận huyện thẩm định và trình lên UBND cấp tỉnh phê duyệt và chi trả hỗ trợ.
 • Bước 6: Trong vòng 2 ngày làm việc, UBND cấp tỉnh phê duyệt danh sách và thực hiện chi trả hỗ trợ đến doanh nghiệp; 
 • Bước 7: Trong vòng 2 ngày kể từ khi nhận được kinh phí hỗ trợ, doanh nghiệp thực hiện chi trả cho người lao động.

TẢI MIỄN PHÍ Mẫu đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

5. Hướng dẫn 2 cách nộp mẫu 03 đến cơ quan BHXH

➤ Có 2 cách nộp mẫu 03 để cơ quan BHXH xác nhận danh sách người lao động đang làm việc:

 • Cách 1: Nộp hồ sơ giao dịch điện tử 600R, đính kèm file danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà (mẫu 03). Lưu ý, file đính kèm là file đã ký số (ký bằng token);
 • Cách 2: Nộp hồ sơ giấy 600R và nộp kèm danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà (mẫu 03) có ký tên, đóng dấu.

➤ Hướng dẫn điền biểu mẫu đề nghị nhận trợ cấp tiền thuê nhà theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTG

 • Đối với mẫu 01, cách điền tương tự như đối với trường hợp lao động đang làm việc tại doanh nghiệp;

 

 • Đối với mẫu 03, cách điền giống mẫu 02, chỉ có một số điểm khác biệt như cột “Số tiền hỗ trợ” là 1.000.000 đồng thay vì 500.000 đồng như mẫu 02. Ngoài ra, mẫu 03 nộp hàng tháng và không được gộp các tháng.

 

Doanh nghiệp lưu ý điều kiện hưởng và mức hưởng trợ cấp, cùng với mã hồ sơ giao dịch với BHXH để tránh nhầm lẫn dẫn đến chậm trễ trong việc làm hồ sơ hưởng trợ cấp thuê nhà của người lao động.

6. Hướng dẫn nộp mẫu 02 (mẫu 03) trên trang Dịch vụ công BHXH

Ví dụ: Trường hợp công ty A đang cần nộp mẫu 02 – Danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà tháng 04/2022 cho lao động đang làm việc tại doanh nghiệp. Khi đó, thực hiện theo các bước như sau:

 • Bước 1: Chọn mẫu 600Q, chọn “Kỳ kê khai” là tháng 05/2022, lần kê khai hệ thống sẽ tự động hiện ra. Sau đó bấm “Xác nhận”;

 

 • Bước 2: Màn hình sẽ hiện ra giao diện của mẫu 600Q, bấm chọn “Đính kèm” file để tải mẫu 02 (bạn lưu ý mẫu 02 phải là mẫu đã được ký số);

 

 • Bước 3: Sau khi tải file lên, bạn cần điền “Mô tả” file để cán bộ xử lý có thể dễ dàng tiếp nhận hồ sơ >> Tiếp theo bạn nhấn “Xác nhận”;

 

 • Bước 4: Sau khi đã hoàn thành xong các bước ở trên, bạn chọn “Kê khai”;

 

 • Bước 5: Hệ thống tiếp tục hiện lên thông báo, bấm “Xác nhận” để tiếp tục.

Đến bước này, bạn chỉ cần điền mật khẩu của chữ ký số để ký hồ sơ và gửi lên cơ quan BHXH.

Với những hướng dẫn ở trên, Uy Danh hy vọng bài viết có thể giúp ích cho doanh nghiệp đang và sẽ chuẩn bị làm hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trong doanh nghiệp.
 

IV. Câu hỏi thường gặp khi đăng ký nhận trợ cấp hỗ trợ tiền thuê nhà

1. Người lao động nghỉ ốm đau, thai sản có được nhận hỗ trợ theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTG?

Theo Quyết định 08 không có quy định rõ người lao động đang nghỉ chế độ ốm đau, thai sản có được nhận hỗ trợ hay không, đã có rất nhiều ý kiến trái chiều về vấn đề này.

Vì vậy, mới đây Cục Việc làm thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có văn bản trả lời, cụ thể:
“Tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động bao gồm cả thời gian nghỉ thai sản, nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng (không tham gia BHXH nhưng vẫn có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc của cơ quan BHXH). Do vậy, người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản hay nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau thuộc đối tượng được hỗ trợ tiền thuê nhà nếu đủ điều kiện theo quy định tại Quyết định 08.”

Kết luận: Nếu đáp ứng đủ các điều kiện như đối với lao động đang làm việc tại doanh nghiệp thì người lao động đang nghỉ chế độ ốm đau, thai sản vẫn được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo quy định.


2. NLĐ làm việc tại cơ quan, tổ chức nhà nước có được nhận hỗ trợ theo Quyết định 08 không?

Theo quy định, đối tượng được hưởng hỗ trợ là người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Như vậy, người lao động làm việc tại các cơ quan, tổ chức nhà nước sẽ không được hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08.


3. NLĐ làm mẫu 01 nộp cho doanh nghiệp có cần nộp kèm hợp đồng thuê nhà hay không?

Không. Người lao động không cần nộp kèm hợp đồng thuê nhà. Tuy nhiên, người lao động phải đảm bảo mọi thông tin khai báo trên mẫu 01 là đúng sự thật, tránh trường hợp bị thu hồi khoản hỗ trợ nếu khai báo không đúng sự thật.


Nguyễn Oanh – Phòng Kế toán Uy Danh

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

 • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
 • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
 • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
 • Website: https://uydanh.vn/         Email: [email protected]

Comments are closed.