Browsing Category

kế toán

Các loại hóa đơn

Trong quá trình nhập liệu kê khai đối với kế toán thì thường gặp phải vấn đề là hóa đơn của mình là hóa đơn gì và hóa đơn này có hợp lệ hay không. Bằng những hiểu biết cũng như kinh nghiệm thực tế thì bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu rõ…
Read More...

Mức Phạt Mất Hóa Đơn

Những kinh nghiệm THỰC TẾ và dựa vào quy định tại Thông tư 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn và Thông tư 176/2016/TT-BTC đã được đúc kết và đã nêu rõ từng trường hợp xử lý các vấn đề mất, hỏng hóa đơn. Mục…
Read More...