Cách đăng ký người phụ thuộc, thay đổi thông tin MST cá nhân

Tại bài viết này, Uy Danh sẽ hướng dẫn cách đăng ký người phụ thuộc qua mạng, cách thay đổi thông tin mã số thuế (MST) cá nhân, cách tra cứu người phụ thuộc…

Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm đăng ký mã số thuế (MST) người phụ thuộc thay cho người nộp thuế chậm nhất 10 ngày làm việc, kể từ ngày người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh theo quy định.

Mã số thuế người phụ thuộc được cấp cũng là mã số thuế cá nhân của người đó sau này để thực hiện nghĩa vụ về thuế của bản thân.

I. Hướng dẫn cách đăng ký người phụ thuộc và tra cứu kết quả

1. Cá nhân ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký người phụ thuộc

Hồ sơ cần chuẩn bị khi cá nhân ủy quyền cho doanh nghiệp đăng ký người phụ thuộc

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

 • Văn bản ủy quyền của cá nhân cho doanh nghiệp về việc đăng ký người phụ thuộc;
 • Bản sao CMND/CCCD/hộ chiếu (trường hợp từ 14 tuổi trở lên) không cần công chứng; 
 • Bản giao giấy khai sinh/hộ chiếu (trường hợp dưới 14 tuổi).

2 cách đăng ký người phụ thuộc khi cá nhân ủy quyền cho doanh nghiệp đăng ký

➧ Cách 1: Đăng ký trực tiếp trên trang Tổng cục Thuế

 • Đăng nhập vào trang thuế: https://thuedientu.gdt.gov.vn;
 • Chọn “Đăng ký mới/thay đổi thông tin của cá nhân qua CQCT”;
 • Chọn “20-ĐK-TH-TCT Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập”;

 • Chọn “Đăng ký thuế” rồi điền đầy đủ thông tin của người phụ thuộc;
 • Nhập thông tin cá nhân cần đăng ký: điền thông tin của cá nhân cần đăng ký vào đầy đủ các tiêu thức như sau:

>> Cột “MST của người phụ thuộc”: nếu đã có MST thì điền vào, không có thì để trống cột này;

>> Cột “Thời gian giảm trừ”:

+ “Từ tháng”: điền từ tháng muốn đăng ký giảm trừ người phụ thuộc;

+ “Đến tháng”: điền thời gian kết thúc đăng ký giảm trừ người phụ thuộc hoặc có thể để trống nếu chưa xác định thời điểm.

 • Như vậy, đã hoàn thành kê khai.

Cách tra cứu kết quả đăng ký cấp mã số thuế cho người phụ thuộc

 • Đăng nhập vào trang thuế: https://thuedientu.gdt.gov.vn;
 • Chọn “Đăng ký thuế”, rồi chọn “Tra cứu hồ sơ”, chọn tiếp “20-ĐK-TH-TCT Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập”;
 • Chọn tiếp “Ngày nộp từ” & “ đến ngày”: khoảng thời gian đã nộp tờ khai thuế 05-ĐK-TH-TCT;
 • Chọn “Tra cứu”: sau đó bạn sẽ xem được phản hồi về việc đăng ký mã số thuế TNCN từ cơ quan thuế quản lý.

➧ Cách 2: Đăng ký trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế – HTKK

 • Đăng nhập vào phần mềm hỗ trợ kê khai thuế (HTKK), rồi chọn “Thuế thu nhập cá nhân”, sau đó chọn “Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh”;

 • Tiếp theo, chọn “Năm”, chọn “Đăng ký thuế”;
 • Nhập thông tin cá nhân cần đăng ký: điền thông tin của cá nhân cần đăng ký vào đầy đủ các tiêu thức như sau:

>> Cột “MST của người phụ thuộc”: nếu đã có MST thì điền vào, không có thì để trống cột này;
>> Cột “Thời gian giảm trừ”:
      + “Từ tháng”: điền từ tháng muốn đăng ký giảm trừ người phụ thuộc;
      + “Đến tháng”: điền thời gian kết thúc đăng ký giảm trừ người phụ thuộc hoặc có thể để trống nếu chưa xác định thời điểm.

 • Sau đó, chọn “Ghi” rồi chọn “Kết xuất file XML”.

Đăng nhập vào trang Tổng cục Thuế để nộp tờ khai: 

 • Đăng nhập thông tin đơn vị vào trang thuế: https://thuedientu.gdt.gov.vn;
 • Chọn “Khai thuế” rồi chọn “Nộp tờ khai XML”;
 • Chọn tiếp, “Chọn tệp hồ sơ”: chọn đường dẫn đến nơi lưu file XML vừa kết xuất;
 • Chọn “Ký điện tử”: nhập mã pin và ký tờ khai;
 • Chọn “Nộp hồ tờ khai”.

Lưu ý: Mỗi người phụ thuộc không được đăng ký giảm trừ với nhiều mã số thuế cá nhân, mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần và một năm tính thuế với duy nhất một mã số thuế cá nhân.

Cách tra cứu kết quả đăng ký cấp mã số thuế cho người phụ thuộc

 • Đăng nhập vào trang thuế: https://thuedientu.gdt.gov.vn;
 • Chọn “Khai thuế” rồi chọn “Tra cứu tờ khai”, sau đó chọn “02TH – Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh”;
 • Tiếp theo, chọn “Ngày nộp từ” & “đến ngày”: là khoảng thời gian đã nộp tờ khai thuế “02TH – Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh”;
 • Chọn “Tra cứu”: sau đó bạn sẽ xem được phản hồi về việc đăng ký mã số thuế TNCN từ cơ quan thuế quản lý.

2. Trường hợp cá nhân tự đăng ký người phụ thuộc

Cá nhân tự đăng ký người phụ thuộc thì liên hệ trực tiếp tại Chi cục Thuế quản lý (nơi cá nhân nộp thuế cư trú).

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

 • Bản sao CMND/CCCD/hộ chiếu của người phụ thuộc từ 14 tuổi trở lên (không cần sao y công chứng);
 • Bản sao giấy khai sinh của người phụ thuộc dưới 14 tuổi (không cần sao y công chứng);
 • Mẫu 20-ĐK-TCT – Tờ khai đăng ký thuế.

TẢI MIỄN PHÍ Mẫu 20-ĐK-TCT – Tờ khai đăng ký thuế.

Lưu ý

Trong biểu mẫu 20-ĐK-TCT – Tờ khai đăng ký thuế, cá nhân cần:

– Tích chọn vào ô “Đăng ký thuế”;

– Mục I: Kê khai thông tin của người phụ thuộc có CMND/CCCD/hộ chiếu;

– Mục II: Kê khai thông tin của người phụ thuộc không có CMND/CCCD/hộ chiếu.

II. Hướng dẫn cách thay đổi thông tin mã số thuế cá nhân

Những thay đổi về thông tin mã số thuế cá nhân thường gặp:

 • Thay đổi thông tin cá nhân: CCCD, ngày tháng năm sinh…;
 • Bổ sung người phụ thuộc hoặc giảm người phụ thuộc.
1. Cá nhân ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập thay đổi thông tin MST

Kế toán doanh nghiệp tiến hành lập “Tờ khai đăng ký thay đổi thông tin cho cá nhân” dựa vào CMND/CCCD của người lao động cung cấp (không cần sao y công chứng), yêu cầu tăng hoặc giảm người phụ thuộc…

➧ Cách 1: Đăng ký trực tiếp trên trang Tổng cục thuế (trường hợp ít lao động):

 • Đăng nhập vào trang thuế: https://thuedientu.gdt.gov.vn;
 • Chọn “Đăng ký mới/ thay đổi thông tin của cá nhân qua CQCT”;
 • Chọn “05-ĐK-TH-TCT Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập”;
 • Chọn “Thay đổi thông tin đăng ký thuế”;
 • Điền thông tin của cá nhân cần thay đổi rồi chọn “Hoàn thành kê khai”.

 

➧ Cách 2: Đăng ký trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế – HTKK (trường hợp nhiều lao động)

 • Đăng nhập vào phần mềm hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) rồi chọn “Thuế thu nhập cá nhân”, sau đó chọn “05-ĐK-TH-TCT – Tờ khai đăng ký thuế qua cơ quan chi trả” (TT 95/2016);
 • Sau đó, chọn “Năm” và “Thay đổi thông tin đăng ký thuế”;
 • Nhập thông tin cá nhân cần đăng ký: điền thông tin mới của cá nhân cần đăng ký vào đầy đủ các tiêu thức;
 • Tiếp theo chọn “Ghi” và chọn “Kết xuất file XML”.

2. Trường hợp cá nhân tự đăng ký thay đổi thông tin mã số thuế (MST)

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

 • Bản sao CMND/CCCD của cá nhân (không cần công chứng);
 • Điền thông tin thay đổi trên “Tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế” – Mẫu số 08-MST (theo Thông tư 105/2020/TT-BTC).

TẢI MIỄN PHÍ Mẫu 08 – Tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế.

Nơi nộp hồ sơ đăng ký: Cơ quan thuế (nơi mà người nộp thuế đăng ký MST).

Ngọc Dung – Phòng Kế toán Uy Danh

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

 • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
 • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
 • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
 • Website: https://uydanh.vn/         Email: [email protected]

Comments are closed.