Block Title

Trang tin tức câp nhật thời sự- sự kiện, thông tin kế toán, hoạt động các công ty, tập đoàn, doanh nghiệp mới nhất tại Việt Nam

  7 days ago

  Quyền tham gia đầu tư kinh doanh

  Chính sách đầu tư kinh doanh của nhà nước là một hệ thống ảnh tiền tố đến sự lựa chọn…
  7 days ago

  Có những loại báo cáo nội bộ nào?

  Báo cáo nội bộ đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động và quá trình  kinh doanh của các…
  7 days ago

  Hướng dẫn chiến lược cách đầu tư vàng

  Bởi vì nó là một loại hàng hóa, sự chuyển đổi của tiền tệ có tác động đáng kể đến…
  7 days ago

  Đặc điểm của trái phiếu Chính phủ

  Hiện nay, trái phiếu chính được coi là đầu tư ổn định và phù hợp với những nhà đầu tư…
  1 week ago

  Các vấn đề về kế toán thuế

  Các công ty tư vấn chuyên môn và các công ty phải thiết lập một kế toán thuế quy định…
  1 week ago

  Tìm hiểu về tự do tài chính

  Ban đầu tiên trong phong trào LỬA đưa ra mô hình 7 bước về tự làm tài chính từ tiền…
  1 week ago

  7 Giai đoạn độc lập tài chính

  Theo triệu tự thân Grant Sabatier, tiền không có vấn đề gì với bạn sau khi cấp độ 7. Grant…
  1 week ago

  Đặc điểm của tài chính công

  Tài chính công là tài sản của công chúng, tài sản của toàn dân và do nhà nước đại diện…
  1 week ago

  Đặc điểm của hoạt động ủy thác đầu tư

  Ủy thác đầu tư là khi một công ty giao dịch công khai được ủy quyền đầu tư vào một…
  1 week ago

  Vốn điều lệ tối thiểu xã hội

  Một trong những nội dung bắt buộc phải có khi tiến hành thủ tục đăng ký thành lập công ty …

  Block Title